Na Wolnym Powietrzu

Birds In Danger: Czy 15 $ Stamp może pomóc?

Jeśli kiedykolwiek polowałeś na ptactwo wodne w Stanach Zjednoczonych, byłeś prawnie zobowiązany do zakupu znaczka wędrownego i polowania na ptaki migrujące, znanego ogólnie jako federalny znaczek kaczki. Zbierają DUŻO pieniędzy na ptactwo wodne.Grupa myślicieli zajmujących się ochroną przyrody zaproponowała teraz podobny znaczek dla wyżynnych ptaków łownych, z których niektóre odnotowały gwałtowny spadek populacji w ostatnich latach głównie z powodu niszczenia siedlisk.

„Ptaki z Wyżyny należą do najszybszych i najbardziej stale malejących populacji ptaków w Ameryce Północnej, a siedliska trawiaste i preriowe są najszybciej zanikającymi siedliskami w USA”, informuje Ultimate Upland, grupa stojąca za petycją o ustanowienie znaczka dla gry na wyżynach.Wyżynne ptaki łowne stały się polityczną piorunochronem. Głuszec Gunnison został w ubiegłym roku wymieniony jako gatunek zagrożony, co spolaryzowało osoby zainteresowane zarówno lądem, jak i ochroną w Kolorado i Utah. Podobnie był z mniejszym preriowym kurczakiem.

W ciągu ostatnich 40 lat u cietrzewia szałwii, kurzego ptaszka, cietrzewia i bobwhite wystąpiły gwałtowne spadki. Skalowana przepiórka i cietrzew również wykazują gwałtowne spadki, a główną przyczyną jest utrata siedlisk.W odróżnieniu od ptactwa wodnego, którego obszary lęgowe i migracyjne są chronione przez Fundusz Ochrony Ptaków Migrujących wspierany przez pieczęć kaczki, wyżynne ptaki łowne w dużej mierze polegają na gruntach objętych programem rezerwatu przyrody, które są dzierżawione od rolników lub innych właścicieli gruntów dla ich siedlisk. Te ziemie mogą wkrótce zaniknąć.

Ustawa rolna z 2014 r. Ponownie wydała zezwolenie na program CRP, ale zmniejszyła limit zapisów z 32 milionów akrów do 24 milionów akrów do roku budżetowego 2018.

Chociaż jest to tylko górna granica, a program rzadko osiąga 100-procentową rekrutację, Departament Rolnictwa, który nadzoruje program CRP, optymalizuje go pod kątem ochrony pól uprawnych przed erozją, a nie utrzymania zdrowych populacji ptaków, co jest stroną zasiłek.

Gdyby ustanowiono program podobny do pieczęci kaczych dla ptaków z wyżyn, jak by to działało? Historia kaczki jest pouczająca.

Znaczki kaczkowe gromadzą fundusze na ochronę terenów podmokłych, przy czym 98% dochodów z każdego sprzedanego znaczka trafia do Funduszu Ochrony Ptaków Migrujących. Program Duck Stamp został powszechnie uznany za skuteczny środek ochronny amerykańskiego sportowca. Ponad 3,5 miliona akrów zostało zachowanych jako krajowe rezerwaty dzikiej fauny i flory lub ptactwo wodne w ciągu ostatnich 50 lat, a ponad połowa z potrzebnych 400 milionów dolarów pochodzi z 256 milionów dolarów z wpływów ze znaczków kaczych.

Proponowany znaczek federalny na wyżynach mógłby być podobnym środkiem, ustanawiając ogólnokrajowy wymóg dotyczący pieczęci na polowanie na wyżynne ptaki. Może zebrać fundusze na poprawę i ochronę inicjatyw siedliskowych i edukacyjnych.

Czy byłby popularny wśród myśliwych? To trudne pytanie, ponieważ myśliwi ponoszą już duży ciężar podatków od amunicji i sprzętu poprzez podatek akcyzowy Pittmana-Robertsona ze względu na ochronę środowiska.

Wielu myśliwych jest również sceptycznie nastawionych do tego, że dolary z programu federalnego nie znajdą drogi do zamierzonego celu i mogą faworyzować podejście do ochrony gruntów na poziomie stanu lub sektora prywatnego.

Jeśli jednak widzą owoce swoich dolarów jako wysokiej jakości publiczne wyżynne zwierzyny i kwitnące populacje wyżynnych ptaków, może zyskać poparcie. Łowcy od dawna są zagorzałymi zwolennikami ochrony gruntów (wystarczy spojrzeć na Ducks Unlimited jako prywatny przykład) i wielu prawdopodobnie dostałoby się na pokład, gdyby mieli pewność, że dolary zostaną przeznaczone bezpośrednio na ochronę, a nie biurokrację.

To ciekawy pomysł, który zasługuje na refleksję. Jeśli pasjonujesz się dzikimi ptakami łownymi, odwiedź stronę petycji, aby dowiedzieć się więcej. I chociaż to rozwiązanie problemu utraty siedlisk wyżynnych jest tylko jedną z wielu możliwych przyczyn, z pewnością warto je omówić.