Hunt - / - Fish

American Micropredator: Co to jest przewlekła choroba wyniszczająca?

Łatwo jest zobaczyć kojota, lwa górskiego lub wilka jako bezpośrednie zagrożenie dla lokalnej liczby jeleni i łosi. Ale podstępna natura przewlekłej wyniszczającej choroby jest o wiele gorszym przeznaczeniem dla naszych jeleniowatych - a zagrożenie jest realne.

Credit: Doug Smith, Yellowstone National Park

Przewlekła choroba wyniszczająca (CWD) jest chorobą prionową, co zasadniczo różni się od większości chorób, z którymi mamy do czynienia. Gdy CWD dostanie się do środowiska, będzie tam przez lata, a może nawet dekady. A CWD jest wysoce zaraźliwa i zawsze śmiertelna w brzydki i okropny sposób.

Nadchodzący projekt ustawy o środkach rolnych na rok 2020 przywróciłby federalne finansowanie CWD, zapewniając 15 milionów dolarów stanowym agencjom dzikiej przyrody na nadzór i testy. Obecna kwota 2,5 miliona dolarów niewiele robi, aby zaradzić rosnącemu zasięgowi CWD w Stanach Zjednoczonych.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa CWD i dlaczego potrzebuje tego finansowania, opisujemy mechanizmy zarażenia, co priony robią jeleniom oraz działania, które łowcy mogą podjąć, aby powstrzymać rozwój CWD.

Jak działa przewlekła choroba wyniszczająca

Samo słowo „prion” jest kombinacją białka i infekcji. Choroby prionowe są dość rzadkie i różnią się od infekcji bakteryjnych i wirusów. Zrozumienie istotnych różnic w funkcjonowaniu CWD jest kluczem do opanowania choroby.

W przeciwieństwie do chorób bakteryjnych lub wirusowych, priony są nieożywionymi białkami, które są strukturalnie upośledzone lub źle złożone. Kiedy te nieprawidłowo sfałdowane białka dostaną się do organizmu jelenia, zderzają się z innymi białkami niezbędnymi do normalnego funkcjonowania.

To z kolei powoduje, że normalne białka źle się fałdują i stają się zakaźne. Ostateczne nagromadzenie tych nieprawidłowo sfałdowanych białek powoduje straszne objawy neurologiczne. CWD kończy się śmiercią wszystkich dotkniętych zwierząt.

Kiedy jelenie są zarażone CWD, wysoce zaraźliwe priony zrzucają je na różne sposoby. Zdrowy jeleń może zbierać priony poprzez kontakt ze śliną, moczem i kałem lub dowolnym innym miejscem, w którym inny jeleń zostawił te priony.

Padlinożercy mogą również rozprzestrzeniać priony w kale. Zostało to udokumentowane w kojotach i krukach.

Priony w krajobrazie

Im bardziej zarażone jelenie w jednym obszarze, tym bardziej skoncentrowane są priony w tym obszarze. Dlatego krajowy przemysł jeleniowatych oraz praktyka karmienia i przynęty są potencjalnymi wektorami CWD.

Duża liczba jeleni w jednym obszarze znacznie zwiększa prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się i rozpowszechnienia choroby w krajobrazie.

Następujący fakt jest trudny (ale konieczny) do zrozumienia: W przeciwieństwie do bakterii lub wirusów, które zazwyczaj potrzebują żywiciela, priony nie żyją.

Jeśli wypasane sarny pasą się, każde ugryzienie pozostawia ślinę zakażoną prionem. Te priony po prostu siedzą tam, aż pojawi się następny jeleń i je zbierze. I znów zaczyna się nikczemny proces fałdowania.

Badania pokazują, że priony mogą istnieć w środowisku przez okres do 16 lat, i jest prawdopodobne, że mamy tę liczbę tylko dlatego, że nie przeprowadziliśmy wystarczająco długofalowych badań nad chorobą.

Co to znaczy? Oznacza to, że gdy w danym krajobrazie występują jelenie dotknięte CWD, zaraza trwa długo po ich odejściu. Sama ziemia staje się gospodarzem choroby. A niezwykle trudno jest usunąć priony lub, z naukowego punktu widzenia, je zdenaturować.

W laboratoriach naukowcy denaturują materiał, który wchodzi w kontakt z prionami, spalając obiekty w temperaturze 270 stopni Fahrenheita przez 4,5 godziny. I nawet to nie jest gwarancją. Trudno jest odjechać na lokalnym polu kukurydzy.

Mówiąc prosto, prion CWD jest prawie niemożliwy do zniszczenia i denaturacji, gdy znajdzie się w środowisku.

Sama choroba: gąbczaste zapalenie mózgu

Nagromadzenie prionów następuje przez długi okres inkubacji. W tym okresie inkubacji jelenie wydają się całkowicie zdrowe, zachowują się normalnie i konsekwentnie zrzucają priony. W tej chwili badania pokazują, że jeleń potrzebuje około 2 lat, aby dojść do degeneracji neurologicznej.

Ale zarażone jelenie żyły do ​​5 lat, konsekwentnie zrzucając chorobę przez ten czas. Robią to wiele razy dziennie podczas jedzenia, oddawania moczu i wypróżniania.

Byłoby idealnie, gdyby jeleń dotknięty CWD doznał szybkiej śmierci, ale tak nie jest. Pozornie zdrowe populacje jeleni mogą latami bombardować krajobraz.

Jak zatem umiera dotknięty jeleń? Priony w końcu się kumulują, czyniąc szwajcarski ser zwierzęcych mózgów, a ich funkcja neurologiczna zawodzi.

Jelenie pod koniec życia CWD można spotkać intensywnie śliniącego się, zwisającego głową, wyglądającego na apatycznego, spacerującego w ustalonych wzorach przez długi czas, wykazującego niechęć do jedzenia, picia dużej ilości wody, ciągłego oddawania moczu i intensywnego cierpienia.

To śmierć, której żadna żywa istota nie powinna cierpieć. I to jest los każdego jelenia dotkniętego CWD. Po śmierci chorego jelenia jego układ szkieletowy nadal utrzymuje priony. Gdziekolwiek pozostaną te szkielety, podążaj za CWD.

Co mogą zrobić myśliwi

CWD istnieje w 25 stanach, a także w wielu prowincjach w Kanadzie. Myśliwi prawdopodobnie odgrywają rolę poprzez transport tusz przez granice. I od nas zależy, czy staniemy się częścią zarządzania CWD.

Jest to ważne nie tylko dla przyszłych pokoleń myśliwych, ale dla przyszłych populacji amerykańskich jeleniowatych. Poniższa mapa pokazuje, gdzie istniała CWD od marca 2017 r. I jak rośnie.

Więc jakie rzeczy możemy zrobić z tymi informacjami?

Wspieraj swój plan zarządzania stanami, nawet jeśli oznacza to agresywne polowanie i ubijanie populacji jeleni w pobliżu pozytywnych przypadków testowych. Ilość rodzi jakość, ale ilość rodzi priony u jelenia CWD-dodatniego.

Jeśli polujesz poza stanem, poznaj swoje przepisy. Listę rejestrów CWD dla stanów i prowincji można znaleźć tutaj.

Omnifreeze zero review

Nie przynoś całych tusz za granicę, pamiętaj o wykrwawieniu zwierząt i poddaj je testom, jeśli będzie taka możliwość.

Dostosuj swoją tradycyjną strategię polowania. Jeśli wiąże się to z gromadzeniem jeleni przynętą i „pozwalaniem im rosnąć” w obszarach pozytywnych pod względem CWD, rozważ inne podejście. Posłuchaj, jak rolnik z Wisconsin, Doug Duren i ekspert CWD Bryan Richards rozmawiają o tym ze Stevenem Rinellą i Joe Roganem.

Użyj warstwy CWD onX Hunts, aby ustalić, czy polujesz w obszarze dodatnim pod względem CWD.

Przeczytaj opinie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom na temat przenoszenia na ludzi, co jeszcze się nie wydarzyło, ale jest uznawane za możliwą.


Jakie masz pytania na temat CWD? Daj nam znać w komentarzach.